งานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 (ลพบุรี)

งานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

งานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ณ วังนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

ชมขบวนประวัติศาสตร์ สวนนารายนฤมิตร “ตำราโอสถพระนารายณ์”
รำบวงสรวง หมากรุกคน การแสดงละครลิง ตลาดย้อนยุค อาหารพื้นบ้าน สินค้า OTOP