ใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างไรให้ถูกวิธี ไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงามดีและไม่ทำร้ายดิน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีข้อข้องใจ ว่าทำไมไม้ดอกไม้ประดับที่กำลังปลูกเลี้ยงนั้นไม่สวยและออกดอกสะพรั่งเหมือนที่เห็นเขาจำหน่ายกันในตลาดต้นไม้ หรือต้นและใบไม่เขียวสดเงางาม ต้นที่ควรออกดอก ก็ไม่ยอมผลิดอกแย้มบานให้ได้ชื่นชม ไม่เหมือนกับช่วงแรกๆ ที่ซื้อมาปลูก จนเกือบถอดใจและคิดเลิกปลูกให้รู้แล้วรู้รอด อยากให้คุณลองสำรวจดูก่อนว่า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะสาเหตุใด

ปุ๋ยไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับแทบทุกชนิดจะเจริญเติบโตสวยงามได้ โดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกในกระถางซึ่งมีดินและพื้นที่จำกัด นอกจากไม้ดอกไม้ประดับนั้นๆ ต้องได้รับแสงแดดและน้ำ ปลูกในดินหรือวัสดุปลูกที่ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีแล้ว สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ การใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารให้พืชอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต่างจากคนเราที่ต้องกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์เป็นประจำ เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

สำหรับใคร ที่เมื่อมีความต้องการที่อยากจะให้ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกเอาไว้นั้น มีลำต้นที่แข็งแรงและออกดอกสวยสดได้อย่างใจต้องการ การใส่ปุ๋ยจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปลูกเลี้ยงต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และดีที่สุดสำหรับคนรักต้นไม้ คงหนีไม่พ้นการให้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยเม็ดควบคุมการปลดปล่อย ซึ่งมีธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการก็คือ N-P-K อย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม ผู้ปลูกหลายคนมีความกังวลว่าหากใส่ปุ๋ยเคมีบ่อยๆ อาจทำให้เกิดการตกค้างในดิน จึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใส่ปุ๋ย นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงไม่สวยงามเท่าที่ควร เราจึงควรมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยเคมีกันก่อนว่า ต้องมีหลักการให้ปุ๋ยเคมีอย่างไร พืชจึงจะได้ประโยชน์ที่สุดและคลายความกังวลว่าเราจะไม่ทำร้ายดินด้วยเมื่อต้องการให้ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกเลี้ยงแข็งแรงและออกดอกสวยสดได้อย่างใจต้องการ การใส่ปุ๋ยจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปลูกเลี้ยงต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และดีที่สุดสำหรับคนรักต้นไม้ คงหนีไม่พ้นการให้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยเม็ดควบคุมการปลดปล่อย ซึ่งมีธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการก็คือ N-P-K อย่างครบถ้วน