ทำความรู้จักกับ โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ คือ

โรคภูมิแพ้เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากภาวะภูมิไวเกิน (Original Content By SiPH) จึงทำให้มีปฏิกิริยาโดยตรงต่อร่างกายเพื่อตอบสนองต่อสารที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในการชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นมาจาก อาหาร ไรฝุ่น ละอองเกสร เป็นต้น ซึ่งปกติแล้วจะไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านี้ โดยอาการของโรคมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งของร่างกาย หรือในบางครั้งก็จะสามารถเกิดขึ้นมาได้พร้อมกันดีเดียวหลายระบบ โดยอาหารที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการเรื้อรัง และความรุนแรงก็จะมีตั้งมาก – น้อย ที่แตกต่างกันออกไป

โรคภูมิแพ้พบมากน้อยเพียงใด

จากข้อมูลที่มีการจดบันทึกเอาไว้ ได้บอกเอาไว้ว่า ปัจจุบันโรคภูมิแพ้พบมากขึ้นจากทั่วทุกมุมโลก และรวมไปถึงภายในประเทศไทยที่ในปัจจุบันมีอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 3-4 เท่า จากตัวเลขที่มีการเปรียบเทียบกันกับช่วงเวลาเดียวใน 10 ปีก่อน สำหรับสาเหตุการพบโรคภูมิแพ้ของระบบการหายใจก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจในประเทศไทยก็เพราะ ด้วยวิถีของคนไทยที่เปลี่ยนไป ประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การสร้างบ้านเรือนที่มีการจำกัดเฉพาะเรื่องของความสวยงาม เปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องที่มีพรมซึ่งเป็นจุดที่มีไรฝุ่นซ่อนอยู่ และรวมไปถึงการเลี้ยงสุขัน หรือแมวในบ้าน เป็นต้น

โรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายระบบภายในร่างกาย

เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป มักจะต้องพบเจอกับ มลพิษในอากาศ ฝุ่นละอองตามท้องถนน หรือควันจากท่อรถยนต์ที่สัญจรไปมา สิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ โดยจะมีผลต่อระบบภายในร่างกายมากมาย โดยจะมีภาวะของโรคถูมิแพ้ที่จะเกิดขึ้นดังนี้

  • ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ สาเหตุจะเกิดขึ้นมาจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ มีอาการพื้นฐานก็คือ จะมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม จนทำให้เกิดอาการของโรค หืด ไอ แน่นหน้าอก เหนื่อย หอบ เป็นต้น
  • ภูมิแพ้อาหารและยา อาการพื้นฐานจะทำให้เกิดผื่นคันแบบลมพิษขึ้นตามตัว จะสังเกตอาการได้ก็คือ หน้าบวม ปากบวม แน่นคอ แน่นหน้าอก เป็นลมหมดสติ ร้ายแรกที่สุดก็คือสามารถเสียชีวิตได้
  • ภูมิแพ้ผิวหนัง อาการพื้นฐานจะเกิดอาการผื่นแดงคันเรื้อรังตามผัวหนัง ผิวแห้ง และจะลอกตามอาการหนักเบา ส่วนใหญ่แล้วจะพบเจอตรงบริเวณของข้อพับแขน และขา รวมถึงลำคอ
  • ภูมิแพ้ตา อาการพื้นฐานจะเกิดอาการเยื่อบุตาอักเสบ จะมีอาการคัน เคืองตา สังเกตคือดวงตาจะแดง หากขยี้ตาเยอะ ๆ จะทำให้ตาบวมได้ง่าย

สำหรับโรคภูมิแพ้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่าง ๆ ภายในชีวิตประจำวัน และพันธุกรรม ดังนั้นถ้าหากบุคคลในครอบครัวมีใครที่เป็นโรคภูมิแพ้มาก่อนก็อาจจะส่งผลถึงขั้นรุนแรง โดยจุดสังเกตก็คือจะมีการแสดงอาการออกมาทางระบบของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เพราะฉะนั้นควรเลือกหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีผลโดยตรงต่อการกระตุ้นโรคภูมิแพ้ และถ้าหากใครที่พบเจออาการดังกล่าว ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และวินิจฉัยในการรักษาอย่างถูกต้อง