อารมณ์โกรธกระทบตับ

อารมณ์โกรธกระทบตับ

อารมณ์โกรธจะส่งผลให้ชี่และหยาง
ของตับแผ่ซ่านและลอยขึ้นบน
จนเกิดความร้อนหรือไฟ
เผาผลาญเลือดในตับที่สะสมไว้
.
ดังนั้นผู้ที่มีอารมณ์โกรธ
จะหน้าแดงในบางราย
อาจมีอาการปวดสีข้างร่วมด้วย หากเก็บกดไม่ได้ระบาย
จะทำให้เกิดเป็นลมดันขึ้นมา
แทรกตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อ
ก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ลมขึ้นบนศีรษะ ก็เกิดอาการปวดศีรษะ
.
การไล่ลมเหล่านี้ทางแพทย์แผนจีน
แนะนำให้กิน “หัวไช้เท้า”
โดยเฉพาะกินดิบจะมีฤทธิ์ในการไล่ลม