อารมณ์เศร้าโศกกระทบปอด ​

อารมณ์เศร้าโศกกระทบปอด ​

เนื่องจากปอดจะกำกับดูแลพลังชี่ทั่วร่างกาย
เมื่อเราเสียใจหรือวิตกกังวล
จะทำให้พลังชี่ในปอด
ไม่สามารถระบายออกไปได้
ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก
หายใจขัดไม่เต็มปอด เซื่องซึม
ไม่มีแรง เหนื่อยและอ่อนเพลียง่าย
.
หากเรามีอารมณ์เศร้าเสียใจเป็นระยะเวลานาน ๆ
พลังของปอดจะถูกทำลาย
เนื่องจากพลังชี่เป็นพลังขับเคลื่อนของชีวิต
จึงรู้สึกหมดเรี่ยวแรง
หมดอาลัยตายอยาก
บางคนอาจถึงขั้นตรอมใจ