อารมณ์ตกใจกลัวกระทบไต

อารมณ์หวาดกลัวมากๆ
จะทำให้ชี่ไตดึงรั้งลงล่าง
ทำให้มีอาการหน้าซีด
หน้ามืด เป็นลม ผมร่วง
กลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได้ลำบาก
ปวดเอวและปวดกระดูก
.
ที่สำคัญไตไม่สามารถส่งสารจำเป็น
และชี่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจและปอดได้เพียงพอ
ทำให้เกิดอาการ หงุดหงิด สับสน
ใจสั่น แน่นหน้าอก หายใจขัด
กระวนกระวายและนอนไม่หลับ