อารมณ์ดีใจกระทบหัวใจ 

อารมณ์ดีใจกระทบหัวใจ

หากเกิดความดีใจมากเกินไป
ส่งผลทำให้ชี่หัวใจกระจัดกระจาย
จิตใจไม่สงบ ขาดสติและสมาธิ
หัวใจเต้นเร็ว เกิดอาการวิงเวียน
หน้ามืด ใจสั่น นอนหลับไม่สนิท
และอาจส่งผลอันตรายต่อผู้ป่วยโรคหัวใจได้

หัวใจ (ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน)
ทำหน้าที่ดูและระบบไหลเวียนเลือด
และยังดูแลความรู้สึกนึกคิดและความรู้ตัว
.
ฉะนั้นหากเราดีใจมากเกินไป
แล้วตกดึกนอนไม่หลับ
ก็เป็นสัญญานเตือนให้เรา
ต้องหันมาบำรุงหัวใจกันแล้วนั่นเอง
.
หากนอนไม่หลับควรหาตัวช่วย
ให้ร่างกายได้รู้สึกผ่อนคลาย
เช่น การแช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนนอน
หรือฟังเพลงช้า ๆ