ปัญจธาตุ กินอาหารบำรุงอวัยวะ

อาหารสีขาว : บำรุงปอด

อาหารสีแดง : บำรุงหัวใจ

อาหารสีเขียว : บำรุงตับ

อาหารสีดำ : บำรุงไต