ก่อนใช้เครื่องสำอางทุกชนิด อย่าลืมทดสอบการแพ้

ทดสอบการแพ้เครื่องสำอาง

นอกจากการเลือกซื้อเครื่องสำอางอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว ในบทความนี้ อย. จะขอเจาะลึกในเรื่องของการทดสอบการแพ้ก่อนที่จะใช้เครื่องสำอางทุกชนิด เนื่องจากหากใช้เครื่องสำอางแล้วเกิดการแพ้อาจส่งผลอันตรายต่อร่างกายได้

การทดสอบการแพ้ควรทำในเครื่องสำอางใดบ้างและทดสอบอย่างไร?

          ในการทดสอบการแพ้เครื่องสำอางนั้นควรทดสอบก่อนที่จะใช้เครื่องสำอางทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นครีมทาหน้า ครีมบำรุงผิว ลิปสติก บรัชออน ฯลฯ โดยควรทดสอบก่อนใช้แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายหรือมีความน่าเชื่อถือก็ตามการทดสอบการแพ้สามารถทำได้โดยทาเครื่องสำอางที่ท้องแขนทาทิ้งไว้ 24 – 48 ชั่วโมง หากไม่มีผื่นคันแดงหรือไม่มีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น แสดงว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นได้

การแพ้เครื่องสำอางเกิดขึ้นได้กับทุกคนหรือไม่?

การแพ้เครื่องสำอางขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่ระคายเคืองผิวหรือไม่ก่อให้เกิดการแพ้ 100% แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายจะมีความเสี่ยงในการแพ้สูงขึ้น

ดังนั้นเราสามารถใช้เครื่องสำอางได้อย่างปลอดภัยได้โดย ก่อนซื้อ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง 10 หรือ 13 หลัก และมีฉลากภาษาไทย ก่อนใช้ หลังจากที่ทดสอบการแพ้ของเครื่องสำอางแล้ว ก่อนที่จะใช้ควรอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และหมั่นสังเกตผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้ง หากมีสี กลิ่น หรือลักษณะที่ผิดปกติไม่ควรใช้ต่อ ควรนำไปทิ้ง อีกทั้งควรดูวันหมดอายุของเครื่องสำอางอยู่เสมอ หากพบว่าเครื่องสำอางหมดอายุแล้วก็ควรทิ้งไป ไม่ควรนำมาใช้

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา